Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Bawns Cas H5

Diễn đàn chính sách trực tuyến: "Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn”

Từ 9 đến 11 giờ hôm nay, Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn chính sách trực tuyến "Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn” để các diễn giả trao đổi, đánh giá về các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế; các chính sách liên quan lĩnh vực tín dụng ngân hàng; tác động “trợ lực” của các chính sách này đối với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, và giải pháp tiếp theo để doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ một cách kịp thời, hiệu quả nhất.

Video trong bài viết: Diễn đàn chính sách trực tuyến: "Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn”

Thực hiện Tạp chí Hải quan

Phiên bản di động