Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Bawns Cas H5

Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Mặc dù 70 năm đã trôi qua, nhưng Hiệp định Geneve vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị hiện thực và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho hoạt động ngoại giao nói chung và đối ngoại quốc phòng, an ninh.
Việt Nam ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế Tác động của các Hiệp định thương mại đối với ngành nông nghiệp EU Điểm mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AKFTA

Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới- Ảnh 1.

Hội nghị Geneve (Thụy Sĩ) năm 1954 bàn về lập lại hòa bình ở Đông Dương - Ảnh tư liệu

Hiệp định Geneve là thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam

Trải qua 75 ngày đêm với 31 phiên họp cùng rất nhiều cuộc gặp, tiếp xúc song phương và đa phương bên lề hội nghị, ngày 21/7/1954, Hội nghị Geneve kết thúc, thông qua Tuyên bố chung. Đồng chí Thiếu tướng Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Denteil, đại diện Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương đã ký Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Việc ký kết Hiệp định Geneve là thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, Hiệp định đã buộc thực dân Pháp phải kết thúc chiến tranh, công nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; từ truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần mưu trí, dũng cảm của toàn dân và toàn quân ta, từ truyền thống hòa bình và hòa hiếu của ngoại giao Việt Nam và là kết quả của sự kết hợp sức mạnh tổng hợp giữa đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao, phát huy tốt nhất những thắng lợi trên chiến trường để tạo thế mạnh trên bàn Hội nghị.

Thành công của Hội nghị cũng khẳng định vai trò, để lại dấu ấn đậm nét của lực lượng vũ trang, với nòng cốt là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới- Ảnh 2.

Tướng Pháp (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu ký Hiệp định Geneve tháng 7/1954 - Ảnh tư liệu

Đại tá. PGS.TS Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nhận định, Hội nghị Geneve và Hiệp định Geneve đã cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm trên trường đàm phán; đồng thời trang bị cho quân và dân Việt Nam những gì cần thiết nhất để giành được chiến thắng vẻ vang trước chặng đường đầy chông gai, đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Đế quốc Mỹ.

Đồng quan điểm, Đại tá. PGS. TS. Nguyễn Xuân Tú, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự Học viện Chính trị-Bộ Quốc phòng đánh giá, Hiệp định Geneve được ký kết là biểu hiện cho sự thành công của đường lối cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh" do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, lãnh đạo. Trong đó, đã thực hiện sáng tạo đường lối đối ngoại đúng đắn "thêm bạn, bớt thù" "biết thắng từng bước" của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sức mạnh toàn dân, toàn diện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng đưa đến ký kết Hiệp định Geneve mà tướng Navarre Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương trong những năm 1953-1954 đã thừa nhận: "Quân viễn chinh Pháp không những phải chống chọi với một đội quân chính quy mà còn phải đương đầu với cả một dân tộc".

Hiệp định Geneve được ký kết là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam khi lần đầu tiên bước lên vũ đài đàm phán đa phương với sự tham gia của các cường quốc, để bàn về các vấn đề liên quan đến quyền cơ bản của chính dân tộc mình trong bối cảnh tình hình thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các nước lớn tham gia hội nghị đều theo đuổi những mục tiêu, lợi ích khác nhau… Việc ký kết giúp Việt Nam giành được thắng lợi, mang lại những quyền lợi to lớn và chính đáng cho dân tộc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Hội nghị Geneve đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to…". Ở vào thời điểm này, chính thành quả ấy trên mặt trận ngoại giao đã đem lại thế và lực mới cho nước ta trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, việc ký kết Hiệp định Geneve-kết quả của quá trình đàm phán tại Hội nghị Geneve cũng đem lại những kinh nghiệm lịch sử quý giá cho cách mạng Việt Nam, nhất là quá trình đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Paris sau này (13/5/1968-27/1/1973). "Chúng ta có kinh nghiệm hơn, chỉ đàm phán trực tiếp với Mỹ, không thông qua bất cứ nước trung gian nào; thực hiện kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính sự với đấu tranh ngoại giao, tạo cục diện "vừa đánh, vừa đàm", Đại tá. PGS. TS. Nguyễn Xuân Tú cho hay.

Nhất quán chính sách quốc phòng "4 không"

70 năm trôi qua, đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geveve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam với nhiều bài học còn nguyên giá trị về nguyên tắc, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao, mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hiệp định Geneve cũng là bài học, kinh nghiệm quý báu cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay.

Trong tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định như hiện nay, Thượng tướng, PGS.TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho rằng, việc nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các bài học, kinh nghiệm quý báu của Hội nghị Geneve về nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; kết hợp chặt chẽ giữa chính trị, quân sự và ngoại giao; phát huy nội lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước để làm cơ sở vững chắc cho hoạt động ngoại giao vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

"Đây cũng là cơ sở quan trọng để phát triển đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới", Thượng tướng, PGS, TS. Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Theo Đại tá. PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú, trên cơ sở kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng và an ninh hiện nay phải tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị của Hiệp định Geneve và vận dụng kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao từ Hội nghị này nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Theo đó, hoạt động đối ngoại quốc phòng và an ninh phải không ngừng được đẩy mạnh theo hướng "thêm bạn, bớt thù". Triển khai phát triển sâu, rộng cả về phạm vi và mức độ hợp tác với các quốc gia, các tổ chức, định chế quốc tế, góp phần từng bước đưa quốc phòng và an ninh Việt Nam hội nhập thế giới. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức quan hệ, hợp tác quốc phòng và an ninh nhằm mở rộng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều đối tác, trong đó có những nội dung mang tính đột phá, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, quân đội, công an ở khu vực và trên thế giới.

Đại tá. PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú cho rằng, đối ngoại quốc phòng và an ninh hiện nay không chỉ tăng cường mặt hợp tác, mà phải chú trọng cả mặt đấu tranh và kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác và đấu tranh trên các mặt, lĩnh vực. Với các tranh chấp, mâu thuẫn, cần khôn khéo đấu tranh, xác định rõ ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống và các nước khác; đưa đối ngoại quốc phòng và an ninh vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Với riêng đối ngoại quốc phòng, cần thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng "4 không". Tức là, không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tích cực, chủ động thực hiện cam kết theo những cơ chế hợp tác khu vực và thế giới về tham gia phòng, chống các nguy cơ an ninh phi truyền thống và giữ gìn hoà bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc; phối hợp cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tuần tra chung trên biên giới đất liền và trên biển với một số nước... Quá trình đó, phải tiếp tục hướng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 806-NQ/ QUTW, ngày 31/12/2013 của Quân uỷ Trung ương "Về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo".

Đối với công tác đối ngoại an ninh, cần tiếp tục thực hiện chiến lược an ninh đối ngoại và bước đi trong quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế, xây dựng môi trường hoà bình để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; chủ động tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế đối thoại an ninh; nắm bắt thời cơ, lựa chọn mức độ, cấp độ tham gia và khởi xướng các liên kết khu vực, quốc tế phù hợp với lợi ích của Việt Nam.

Bảy thập kỷ đã trôi qua nhưng ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm từ Hiệp định Geneve vẫn còn nguyên giá trị. "Trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị của Hiệp định Geneve trong hoạt động đối ngoại về quốc phòng và an ninh, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa", Đại tá. PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú nhấn mạnh.

Chinhphu.vn

Tin liên quan

Doanh nghiệp “bắt tay” thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh xanh

Doanh nghiệp “bắt tay” thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh xanh

(HQ Online) - Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tổ chức Winrock International. Theo đó, hai bên cùng cam kết giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách tạo ra mô hình tuần hoàn chất thải, tăng cường phân loại tại nguồn và nâng cao trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất.
Điểm mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AKFTA

Điểm mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AKFTA

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014; thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2024.
Trao các thỏa ước tài trợ của AFD và EU với tổng trị giá 72,3 triệu Euro

Trao các thỏa ước tài trợ của AFD và EU với tổng trị giá 72,3 triệu Euro

(HQ Online) - Chiều 15/3, tại trụ sở Bộ Tài chính diễn ra Lễ trao các thỏa ước đã ký giữa Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để tài trợ cho “Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” và “Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”. Tổng trị giá 2 thoả ước là 72,3 triệu Euro, tương đương gần 80 triệu USD.
Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo chủ chốt

Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo chủ chốt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn đã công bố các quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh.
Lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán: Nhận diện "bẫy trực tuyến"

Lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán: Nhận diện "bẫy trực tuyến"

(HQ Online) - Hiện nay, chiêu trò thao túng tâm lý, lừa đảo cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại rồi chiếm quyền sử dụng, chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thậm chí là tài khoản chứng khoán… đã diễn ra ngày càng nhiều. Vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc để nâng cao hơn nữa vể mặt công nghệ cũng như nhận thức của khách hàng.

Tăng năng suất từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(HQ Online) - Trong báo cáo điểm lại tháng 4/2024 của Ngân hàng thế giới (WB), các chuyên gia đã nhận định, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những động lực thiết yếu để đảm bảo tăng trưởng năng suất cho khu vực tư nhân của Việt Nam.
Ban Chấp hành TW Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành TW Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
TP Hồ Chí Minh có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ AI

TP Hồ Chí Minh có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ AI

(HQ Online) - Tập đoàn NVIDIA (Mỹ) tìm hiểu, lựa chọn TPHCM là điểm đầu tư chiến lược tại khu vực châu Á xuất phát từ thực tế TPHCM đang có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Phố chuyên doanh

Phố chuyên doanh

(HQ Online) - Sáng 25/4, UBND phường 7, quận 10, TP HCM chính thức ra mắt Phố chuyên doanh điện máy, điện tử Nhật Tảo, tuyến phố nằm trên tuyến đường Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Nguyễn Kim.
Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít

Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít

(HQ Online) - Từ 15 giờ ngày 25/4, giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng giảm từ 307 đồng-322 đồng/lít; giá dầu giảm 730 đồng/lít, riêng dầu madút tăng 202 đồng/kg.
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn

Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn

(HQ Online) - Ngành công nghiệp bán dẫn đang có xu hướng đa dạng hóa, chuyển dịch chuỗi liên kết, cung ứng, sản xuất, nghiên cứu sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội và cũng là thách thức với Việt Nam, khi đòi hỏi phải có hạ tầng, thể chế và nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn.
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế

Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế

(HQ Online) - Cùng với những bước chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam, ngành nhựa Việt Nam đã có những bước tiến liên tục để theo kịp và hỗ trợ hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là chuyển đổi sản xuất xanh.
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động

Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động

(HQ Online) - Học sinh hoàn thành chương trình THCS có thể học tiếp chương trình THPT tại các trường trung cấp hoặc cao đẳng. Căn cứ năng lực, nguyện vọng và điều kiện thực tế, học sinh có thể lựa chọn con đường học tập sau khi hoàn thành chương trình THCS cho phù hợp.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

bawns cas h5

Tin mới

Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng

Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng

Các đối tượng thành lập 250 công ty "ma", lập hộp thư điện tử giả để lừa đảo, chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
BIDV chốt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 70.600 tỷ đồng

BIDV chốt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 70.600 tỷ đồng

ĐHĐCĐ BIDV đã thông qua các phương án để tăng vốn điều lệ năm 2024 lên mức hơn 70.624 tỷ đồng, tăng gần 24% so với mức cuối năm 2023.
Sau 20 năm cổ phần hóa, Rạng Đông đạt doanh thu tăng hơn 20 lần

Sau 20 năm cổ phần hóa, Rạng Đông đạt doanh thu tăng hơn 20 lần

Năm 2024, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt mục tiêu bứt phá với doanh thu 11.000 tỷ đồng nhờ những đổi mới trong chuyển đổi số.
Đại diện Hải quan Việt Nam tại WCO được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật thường trực

Đại diện Hải quan Việt Nam tại WCO được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật thường trực

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hoài, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, đại diện Hải quan Việt Nam tại Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) được bầu giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật thường trực (PTC) WCO.
Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Hiệp định Geneve vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị hiện thực và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho hoạt động ngoại giao nói chung và đối ngoại quốc phòng, an ninh.
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng

LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng

Đến nay, hầu hết lĩnh vực trong ngành Tài chính đều đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm thuế, hải quan, kho bạc…
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
Đại diện Hải quan Việt Nam tại WCO được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật thường trực

Đại diện Hải quan Việt Nam tại WCO được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật thường trực

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hoài, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, đại diện Hải quan ...
Lạng Sơn: Đảm bảo hoạt động XNK thông suốt trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lạng Sơn: Đảm bảo hoạt động XNK thông suốt trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Cục Thương mại Bằng Tường (Trung Quốc) vừa thông báo về việc làm thủ tục thông quan hàng hóa trong ...
Hải quan Quảng Bình: Máy móc, thiết bị, nước tăng lực nhập khẩu góp phần đáng kể số thu ngân sách

Hải quan Quảng Bình: Máy móc, thiết bị, nước tăng lực nhập khẩu góp phần đáng kể số thu ngân sách

Máy móc thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và nước tăng lực ...
Kim ngạch XNK qua địa bàn Lạng Sơn tăng 31,7%

Kim ngạch XNK qua địa bàn Lạng Sơn tăng 31,7%

Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch hàng hóa XNK mở tờ khai tại Cục Hải quan Lạng Sơn ...
Thông quan nhanh hàng hóa phục vụ dự án, nhà máy sản xuất, truyền tải điện

Thông quan nhanh hàng hóa phục vụ dự án, nhà máy sản xuất, truyền tải điện

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương bố ...
Thanh niên Hải quan phát động Cuộc thi “Cover các bài hát về Hải quan Việt Nam”

Thanh niên Hải quan phát động Cuộc thi “Cover các bài hát về Hải quan Việt Nam”

Đây là sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên rèn luyện, ...
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng

Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng

Các đối tượng thành lập 250 công ty "ma", lập hộp thư điện tử giả để lừa đảo, chuyển trái ...
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu

Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu

4 cơ sở kinh doanh trên 2.000 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu đã bị xử ...
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy

Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy

Đây là lần đầu tiên Đoàn thanh niên Hải quan phối hợp với Đoàn Thanh niên xã A Ngo tổ ...
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép

6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép

Cục Hải quan Hải Phòng và Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng ...
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam

Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam

Theo thông tin từ Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên, đơn vị này đang tạm giữ 31 tấn ...
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm

Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm

Cục Hải quan Lạng Sơn ban hành kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng giả mạo sở ...
BIDV chốt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 70.600 tỷ đồng

BIDV chốt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 70.600 tỷ đồng

ĐHĐCĐ BIDV đã thông qua các phương án để tăng vốn điều lệ năm 2024 lên mức hơn 70.624 tỷ ...
Sau 20 năm cổ phần hóa, Rạng Đông đạt doanh thu tăng hơn 20 lần

Sau 20 năm cổ phần hóa, Rạng Đông đạt doanh thu tăng hơn 20 lần

Năm 2024, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt mục tiêu bứt phá với doanh thu ...
“Ngôi sao hy vọng” cho doanh nghiệp trên chặng đường mới

“Ngôi sao hy vọng” cho doanh nghiệp trên chặng đường mới

Các thị trường xuất khẩu lớn đều đang có những thay đổi mạnh mẽ, đặt ra bài toán hóc búa ...
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhờ nhà máy thông minh

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhờ nhà máy thông minh

Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội mới và tiềm năng ...
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

Ngày 26/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ...
Chủ tịch Sacombank phủ nhận tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Chủ tịch Sacombank phủ nhận tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank khẳng định không có liên quan gì tới bà Trương Mỹ Lan ...
Nghiên cứu để phân loại thống nhất thiết bị đeo tay thông minh

Nghiên cứu để phân loại thống nhất thiết bị đeo tay thông minh

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ các thuộc tính của ...
Cần sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hải quan

Cần sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hải quan

Nhiều DN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện ...
Tháo gỡ bất cập từ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Tháo gỡ bất cập từ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) đang có nhiều quy định chưa rõ ràng, ...
Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản

Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản

Cơ quan nhà nước đã tìm hiểu, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, như tiến ...
Có được cộng hay trừ khoản tiền thưởng vận chuyển liệu trong trị giá hải quan?

Có được cộng hay trừ khoản tiền thưởng vận chuyển liệu trong trị giá hải quan?

Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Triều An QN về việc kê khai trị giá hải quan hàng ...
Giải pháp phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Giải pháp phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Việc nhận biết các lỗi thường gặp để thực hiện đúng quy định, phòng ngừa rủi ro, hạn chế sai ...
IEA dự báo doanh số bán ô tô điện phá kỷ lục trong năm 2024

IEA dự báo doanh số bán ô tô điện phá kỷ lục trong năm 2024

IEA kỳ vọng tăng trưởng năm 2024 là “một năm kỷ lục” khi trong quý 1/2024, doanh số ô tô ...
Lần đầu tiên, Hyundai Thành Công tổ chức chuỗi sự kiện chăm sóc và trải nghiệm sản phẩm

Lần đầu tiên, Hyundai Thành Công tổ chức chuỗi sự kiện chăm sóc và trải nghiệm sản phẩm

Hyundai Care Day 2024 sẽ được Hyundai Thành Công (HTV) tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước. ...
Lượng ô tô nhập khẩu duy trì ở mức cao

Lượng ô tô nhập khẩu duy trì ở mức cao

Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 4 cả nước nhập khẩu ...
Giá từ 20 tỷ đồng, siêu phẩm McLaren 750S ra mắt tại Việt Nam

Giá từ 20 tỷ đồng, siêu phẩm McLaren 750S ra mắt tại Việt Nam

Siêu xe McLaren 750S đã chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm thương mại ...
Hyundai Stargazer X ra mắt giá từ 489 triệu đồng

Hyundai Stargazer X ra mắt giá từ 489 triệu đồng

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa đưa ra thị trường mẫu xe Hyundai Stargazer X.
Cơ sở hạ tầng sạc xe EV của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1

Cơ sở hạ tầng sạc xe EV của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1

Liên minh xúc tiến cơ sở hạ tầng sạc điện Trung Quốc đã bổ sung 716.000 cột sạc từ tháng ...
1,4 tấn cocaine trong container hàng hóa

1,4 tấn cocaine trong container hàng hóa

(HQ Online) - Ông Stefan Granath thuộc Hải quan Thụy Điển cho biết đây được coi là vụ thu ...
Yếu tố chi phối thị trường bất động sản châu Á

Yếu tố chi phối thị trường bất động sản châu Á

Một số thị trường bất động sản ở châu Á đã ghi nhận sự giảm sút mạnh về giá cũng ...
Tổng thống Nga có kế hoạch thăm Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ song phương

Tổng thống Nga có kế hoạch thăm Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới trên tại ...
Pháp: Châu Âu cần xây dựng chiến lược phòng thủ mạnh hơn, bớt lệ thuộc vào Mỹ

Pháp: Châu Âu cần xây dựng chiến lược phòng thủ mạnh hơn, bớt lệ thuộc vào Mỹ

Tổng thống Pháp cho rằng châu Âu cần cần thay đổi quy mô phòng thủ giúp châu lục này thiết ...
Nút thắt quan trọng của ngành vận tải toàn cầu

Nút thắt quan trọng của ngành vận tải toàn cầu

Theo Quỹ nghiên cứu quan sát viên (ORF), eo biển Bab al-Mandab, phía Nam Biển Đỏ hiện là một điểm ...
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht

Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht

Mặc dù mức độ biến động về tỷ giá giữa đồng baht và đồng USD cao, nhưng xu hướng thay ...
Phiên bản di động