Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Bawns Cas H5

STT Số công văn Ngày Nội dung
1 837/QĐ-BTC Ban hành
15/04/2024
Quyết định 837/QĐ-BTC Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
2 449/QĐ-BTC Ban hành
15/03/2024
Quyết định 449/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
3 439/QĐ-BTC Ban hành
13/03/2024
Quyết định 439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính
4 13/2024/TT-BTC Ban hành
23/02/2024
Thông tư 13/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
5 68/2023/TT-BTC Ban hành
08/11/2023
Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
6 1965/QĐ-BTC Ban hành
15/09/2023
Quyết định 1965/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
7 1893/QĐ-BTC Ban hành
05/09/2023
Quyết định 1893/QĐ-BTC năm 2023 công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
8 1880/QĐ-BTC Ban hành
30/08/2023
Quyết định 1880/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9 54/2023/TT-BTC Ban hành
15/08/2023
Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10 1690/QĐ-BTC Ban hành
04/08/2023
Quyết định 1690/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính
( 841 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động