Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Bawns Cas H5

STT Số công văn Ngày Nội dung
1 14/2021/QH15 Ban hành
26/07/2021
Nghị quyết số 14/2021/QH15 của Quốc hội : Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 10/2021/QH15 Ban hành
26/07/2021
Nghị quyết số 10/2021/QH15 của Quốc hội : Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 129/2020/QH14 Ban hành
13/11/2020
Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
4 69/2018/QH14 Ban hành
08/11/2018
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
5 580/2018/UBTVQH14 Ban hành
04/10/2018
Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
6 579/2018/UBTVQH14 Ban hành
26/09/2018
Về Biểu thuế bảo vệ môi trường
7 564/2018/UBTVQH14 Ban hành
21/08/2018
Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước
8 35/2017/QH14 Ban hành
12/06/2017
Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
9 84/2016/NĐ-CP Ban hành
01/07/2016
Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
10 108/2016/QH13 Ban hành
09/04/2016
Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
( 65 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động